Franchisebeurs Onderneem 't! 2016 - 7 & 8 april

Marketing, de juiste bezoekers

Wij voeren uitgebreide marketingcampagnes in gespecialiseerde vakmedia maar ook op het internet. Wij zetten verschillende media in om zoveel mogelijk interessante kandidaat-ondernemers uit te nodigen de beurs te bezoeken. Hiermee bereiken wij honderdduizenden mensen.

  • Advertenties worden geplaatst in het vakblad Franchise+, De Nationale Franchise Krant en De Nationale Franchise & Formulegids.

franchisekrant

Franchise+ bladen

  • Uitgebreide online campagne op diverse websites, prominent op de drie drukstbezochte franchiseportals van Nederland: FranchisePlus.nl, DeNationaleFranchiseGids.nl en FranchiseFormules.NL

De Nationale Franchise Gids

Franchise+

FranchiseFormules.NL

  • Gerichte campagnes op Facebook, Twitter, Google en LinkedIn
  • Inzet van de databases van De Nationale Franchise Gids, Franchise+ en FranchiseFormules.NL met de gegevens van ruim 30.000 potentiële franchisenemers.
  • Advertentie op de Megawall van 10 bij 6 meter aan de A1 drie weken voorafgaande aan de beurs
  • Moving Billboard: i.s.m. Event Support Holland is in 2018 een Moving Billboard ingezet in Amersfoort en Nijkerk.

Moving Billboard franchisebeurs 2018

  • Advertenties in de digitale nieuwsbrieven van De Nationale Franchise Gids, Franchise+, FranchiseFormules.nl en van de Nederlandse Franchise Vereniging.
  • Bezoekers ontvangen bij binnenkomst een persoonlijke badge. Op de badge wordt de naam van de bezoeker geplaatst en zijn of haar reden van bezoek zodat u direct kunt zien of het om een kandidaat ondernemer of anderszins gaat.